تصاویر قرص Mavik

ماویک چه شکلی است؟

توجه داشته باشید: تصاویر متعددی برای آن دسته از داروهای موجود در قوت های مختلف، با نام های تجاری مختلف و داروهای تولید شده توسط شرکت های دارویی مختلف نمایش داده می شود. در صورت لزوم، ممکن است داروهای چند عنصری نیز فهرست شوند. برگشت به شناسه قرص…

نتایج برای 'Mavik'

Mavik KNOLL 4

KNOLL 4

 • دارو: ماویک
 • استحکام - قدرت: 4 میلی گرم
 • اثر قرص: KNOLL 4
 • رنگ: رنگ صورتی
 • شکل: گرد
 • مشاهده تصاویر و جزئیات Mavik یک FT

  یک FT

  • دارو: ماویک
  • استحکام - قدرت: 1 میلی گرم
  • اثر قرص: یک FT
  • رنگ: نارنجی
  • شکل: گرد
  مشاهده تصاویر و جزئیات Mavik a FZ

  یک FZ

  • دارو: ماویک
  • استحکام - قدرت: 4 میلی گرم
  • اثر قرص: یک FZ
  • رنگ: رنگ صورتی
  • شکل: گرد
  مشاهده تصاویر و جزئیات Mavik KNOLL 1

  KNOLL 1

 • دارو: ماویک
 • استحکام - قدرت: 1 میلی گرم
 • اثر قرص: KNOLL 1
 • رنگ: رنگ صورتی
 • شکل: گرد
 • مشاهده تصاویر و جزئیات Mavik KNOLL 2

  KNOLL 2

 • دارو: ماویک
 • استحکام - قدرت: 2 میلی گرم
 • اثر قرص: KNOLL 2
 • رنگ: رنگ زرد
 • شکل: گرد
 • مشاهده تصاویر و جزئیات Mavik یک FX

  یک FX

  • دارو: ماویک
  • استحکام - قدرت: 2 میلی گرم
  • اثر قرص: یک FX
  • رنگ: رنگ زرد
  • شکل: گرد
  مشاهده تصاویر و جزئیات

  اطلاعات بیشتر

  همیشه با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود مشورت کنید تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات نمایش داده شده در این صفحه برای شرایط شخصی شما اعمال می شود.