تصاویر قرص نورکو

نورکو چه شکلی است؟

توجه داشته باشید: تصاویر متعددی برای آن دسته از داروهای موجود در قوت های مختلف، با نام های تجاری مختلف و داروهای تولید شده توسط شرکت های دارویی مختلف نمایش داده می شود. در صورت لزوم، ممکن است داروهای چند عنصری نیز فهرست شوند. برگشت به شناسه قرص…

نتایج برای 'Norco'

نورکو NORCO 539

NORCO 539

 • دارو: نورکو
 • استحکام - قدرت: 325 میلی گرم / 10 میلی گرم
 • اثر قرص: NORCO 539
 • رنگ: رنگ زرد
 • شکل: بیضی / بیضی
مشاهده تصاویر و جزئیات نورکو واتسون 729

واتسون 729

 • دارو: نورکو
 • استحکام - قدرت: 325 میلی گرم / 7.5 میلی گرم
 • اثر قرص: واتسون 729
 • رنگ: نارنجی
 • شکل: بیضی / بیضی
مشاهده تصاویر و جزئیات نورکو NORCO 729

NORCO 729

 • دارو: نورکو
 • استحکام - قدرت: 325 میلی گرم / 7.5 میلی گرم
 • اثر قرص: NORCO 729
 • رنگ: نارنجی
 • شکل: کپسولی شکل
مشاهده تصاویر و جزئیات نورکو واتسون 913

واتسون 913

 • دارو: نورکو
 • استحکام - قدرت: 325 میلی گرم / 5 میلی گرم
 • اثر قرص: واتسون 913
 • رنگ: سفید / نارنجی
 • شکل: کپسولی شکل
مشاهده تصاویر و جزئیات نورکو NORCO 729

NORCO 729

 • دارو: نورکو
 • استحکام - قدرت: 325 میلی گرم / 7.5 میلی گرم
 • اثر قرص: NORCO 729
 • رنگ: سفید
 • شکل: کپسولی شکل
مشاهده تصاویر و جزئیات نورکو NORCO 539

NORCO 539

 • دارو: نورکو
 • استحکام - قدرت: 325 میلی گرم / 10 میلی گرم
 • اثر قرص: NORCO 539
 • رنگ: سفید
 • شکل: کپسولی شکل
مشاهده تصاویر و جزئیات

NORCO 071

 • دارو: نورکو
 • استحکام - قدرت: 325 میلی گرم / 5 میلی گرم
 • اثر قرص: NORCO 071
 • رنگ: سفید
 • شکل: کپسولی شکل
دیدن جزئیات

اطلاعات بیشتر

همیشه با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود مشورت کنید تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات نمایش داده شده در این صفحه برای شرایط شخصی شما اعمال می شود.