تصاویر قرص ویوانس

Vyvanse چه شکلی است؟

توجه داشته باشید: تصاویر متعددی برای آن دسته از داروهای موجود در قوت های مختلف، با نام های تجاری مختلف و داروهای تولید شده توسط شرکت های دارویی مختلف نمایش داده می شود. در صورت لزوم، ممکن است داروهای چند عنصری نیز فهرست شوند. برگشت به شناسه قرص…

نتایج برای 'ویوانس'( یکی - 10 از 19 )

Vyvanse NRP104 30 میلی گرم

NRP104 30 میلی گرم

 • دارو: ویوانسه
 • استحکام - قدرت: 30 میلی گرم
 • اثر قرص: NRP104 30 میلی گرم
 • رنگ: نارنجی و سفید
 • شکل: کپسولی شکل
 • مشاهده تصاویر و جزئیات Vyvanse NRP104 50 میلی گرم

  NRP104 50 میلی گرم

 • دارو: ویوانسه
 • استحکام - قدرت: 50 میلی گرم
 • اثر قرص: NRP104 50 میلی گرم
 • رنگ: سفید ابی
 • شکل: کپسولی شکل
 • مشاهده تصاویر و جزئیات Vyvanse NRP104 70 میلی گرم

  NRP104 70 میلی گرم

 • دارو: ویوانسه
 • استحکام - قدرت: 70 میلی گرم
 • اثر قرص: NRP104 70 میلی گرم
 • رنگ: آبی و نارنجی
 • شکل: کپسولی شکل
 • مشاهده تصاویر و جزئیات

  NRP104 20 میلی گرم

  دیدن جزئیات Vyvanse NRP104 40 میلی گرم

  NRP104 40 میلی گرم

 • دارو: ویوانسه
 • استحکام - قدرت: 40 میلی گرم
 • اثر قرص: NRP104 40 میلی گرم
 • رنگ: سبز و سفید
 • شکل: کپسولی شکل
 • مشاهده تصاویر و جزئیات Vyvanse NRP104 60 میلی گرم

  NRP104 60 میلی گرم

 • دارو: ویوانسه
 • استحکام - قدرت: 60 میلی گرم
 • اثر قرص: NRP104 60 میلی گرم
 • رنگ: آبی
 • شکل: کپسولی شکل
 • مشاهده تصاویر و جزئیات Vyvanse S489 20mg

  S489 20 میلی گرم

 • دارو: ویوانسه
 • استحکام - قدرت: 20 میلی گرم
 • اثر قرص: S489 20 میلی گرم
 • رنگ: سفید
 • شکل: کپسولی شکل
 • مشاهده تصاویر و جزئیات Vyvanse S489 30 میلی گرم

  S489 30 میلی گرم

  مشاهده تصاویر و جزئیات Vyvanse S489 40mg

  S489 40 میلی گرم

  مشاهده تصاویر و جزئیات Vyvanse S489 50mg

  S489 50 میلی گرم

  مشاهده تصاویر و جزئیات

  اطلاعات بیشتر

  همیشه با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود مشورت کنید تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات نمایش داده شده در این صفحه برای شرایط شخصی شما اعمال می شود.  ip 109 چیست؟